Svet-Stranek.cz
JEN - TAK
Jiří Petráček

2015:JEN - TAK

2015

2015

Včelaření 2015

 

Věřte nevěřte, ale byl jsempožádán Knihovnou ve Slaném o přednášku. Prý o včelaření, mých začátcích azkušenostech. Po domluvě dostala výstižný název „Včelařem z leknutí“. Píšese 6. leden 2015, Slaný, hodina H a plný přednáškový sál cca 30 lidí. Říkám si„no nazdar, to bude průšvih“. Naštěstí jsem si sebou vzal nějaké včelařské„rekvizity“ a tak je to chvílemi jako když přijel kouzelník. Ukazuji, dávámkolovat, povídám, hubu nezavřu a hodina je pryč ani nevím jak. Pak asi půlhodiny na dotazy. Děkuji, že mě vydrželi poslouchat a zapomněli vypískat a mámto za sebou. Děkovačka ve stoje (přeháním) a je to.

Hlášení o úhynech nenechávážádného včelaře v klidu. Blíží se půlka ledna a já jdu odebírat měl. Jesobota 10. ledna, oteplilo se, včely jsou všechny venku a tak jí není nijakmoc. Do jednoho z úlů se mi očkem dostala myš. Likviduji myší hnízdo azavírám očko, aby se situace nemohla opakovat. Zatím je to dobré, všechny úlybzučí a díky teplu čelím včelím náletům. Měl odebrána, mírně dosouším aodevzdávám vzorky ze dvou stanovišť. Situace kolem zdravotní situace včelstevse přiostřuje. Hygiena mění od 1. ledna pravidla na přesuny včelstev. Bezvyšetření na mor nelze převážet včely mimo katastr obce ani v rámciorganizace. Směšně útrpné nařízení. Bezprecedentní benevolence přesunů včel bezvyšetření v rámci kraje se mění a to opět z extrému do opačnéhoextrému. Inu včelí mor nás pomalu a jistě obkličuje a tak je to asi na místě.

S ohledem na úhyny včelstev přichází nové nařízení. K 20. únoru musíme nahlásit počet úhynů. Je neděle15.2. výsledky měli a u mě nula broučků, jdu od úlu k úlu. Přikládám uchuna stěnu, poklepu a poslouchám. Mírné zabzučení vyrušeného roje je neklamnouznámkou života. Pro jistotu kontroluji podložky a mrtvolek je po málu. Zatímžijí, ale osobně si myslím, že kritické období přijde až s koncem března.Nu což, nařízení je nařízení. Posílám raport a uvidíme co bude dál.

Píše se 28. únor a na pořadu dneje výroční členská schůze. Klasika jak má být, zpráva za zprávou, volby novéhovýboru a kontrolní komise. Přestože máme relativně nízký výskyt broučků jenařízeno jarní přeléčení proti varoáze. Závěrem je malé shrnutí přítele Svítkaz Přimdy, kterak on bojuje s broukem pomocí moučkového cukru a jak„válčí“ s melicitozním medem. Odcházím se smíšenými pocity, zejména jak nacementový med bylo tak trochu jako na houpačce, ale budiž. Na schůzi novězvolených členů výboru se volí funkce. Tu svoji předsednickou dávámk dispozici a po půl hodině jednání ze mě není jen řadový člen, alemístopředseda.

Je 8. březen, slunečno, teplotapřes den vystoupila na 15 stupňů a je tady první pořádný prolet. U úlů je živo.Objíždím stanoviště a rozdíly jsou obrovské. Zastíněná severní stráň a jensporadický život před úly. Inu uvidíme jak dál. Rozhodl jsem se rozšířitvčelstva a tak jsem si nechal přidělat 18 nástavků. Ještě dna a může se začít,ale na to si musím ještě počkat.

Čas pokročil a na obzoru jeOkresní konference a volba nového Okresního výboru ČSV. Přítel Trčka cobydlouholetý jednatel a přítel Maier coby dlouholetý předseda  končí ve funkcích. Nově zvoleni jsou: zajednatele přítel Haló z Brantu a za předsedu přítel Hubka.

Píše se 2. květen a já se konečnědávám do včel. Kontrola a přidání medníkového nástavku. V jedněch mámtrubcokladnou matku a jedny jsou po zimě slabé, cca na 5 rámcích a tak se otýden později vrhám na tyto dvě včelstva a intenzivně hledám matky, které jakona potvoru nebyly značené. Po úmorném převracení rámků mám obě. Jednuzaštipuji, druhou značím a navečer, když končí aktivita spojuji včelstva přesnoviny. Podařilo se.  Další kontrola po10 dnech a ejhle! Dva úly vyrojené, medníky prázdné, mezistěny nevystavěné apřesto jsou pryč. Vracím se od úlů a pod třešní je na zemi pár lupínků apoletujících pár včel. Zvedám hlavu a na třešni usazený roj. Rojáček, štafle ajde se na to. Netrvá to dlouho a jsou tam. Dvě noci v garáži jim zchladilohlavu a jsou spokojeně zpátky v novém úlu.

Pátek a sobota, 22. a 23. května to beruz gruntu. Jeden úl po druhém, přerovnávám, vylamuji matečníky, odebírámmedové plásty, doplňuji soušemi mezistěnami a je za mnou první medobraní. Spíšmedobraní z nouze, med je sice pěkně vyzrálý, ale poskrovnu. Inu uvidímeco bude dál, vždyť sezóna teprve začíná.

Do všeho se prolínají spolkovéaktivity. V roce 2016 uplyne 110 let od založení spolku. Na schůzích semluví o oslavách, o vydání almanachu a dalších akcích. Oslovuji ředitelkuOkresního archivu v Rakovníku, která mi vychází vstříc a tak mám rázemčlověka, který zpracuje almanach a zajištěnou výstavu o včelaření ve strašeckémmuzeu. Seznamuji s tím přátele včelaře s tím, že jdeme do toho.Pomyslný vlak se rozjíždí a aktivitu přebírá předseda s jednatelem.

Bída s květovým medem pokračuje,k řepkám daleko a tak zatím nic moc. Po dvou letech opět něco málopastuji. Obavy, že vypastovaných 50 kilo neprodám berou za své, je pryč nežjsem se nadál. Jestli nebude medovice tak bude letošní rok bída. Přítel Tauermá stejné obavy, máme kolem jen les a maliny a ostružiny sice kvetou, ale jesucho. Nastupuje období úmorných veder. Venkovní teploty překračují třicítky apadá jeden teplotní rekord za druhým. Druhé vytáčení probíhá časně z rána.Co nestihnu do 10 hodin musí počkat na zítřek. Plásty plné medu se vlnív rukou. Špatná práce a skvělý výsledek. Med je krásně hustý, vyzrálý atmavý jak krém na boty. Třetí točení a úklid medníků už provází invaze vos aslídivek. Jakoukoli manipulace s medem provází jejich neodbytnost. Vosyjsou prostě všude, sucho a teplo jim přálo a tak bezostyšně obtěžují. Letosprvně neaplikuji kyselinu mravenčí. Teploty vysoce překračovali doporučení propoužití, navíc vědecké zjištění, že kleštík „kolabuje při teplotě 39 stupňů jefakt, který rozhodl o tom, že postupuji tak jak činím. Při teplotách 35 vestínu i více, muselo být v úlech na slunci 50 stupňů  a tak uvidím na jaře jak chytré, či hloupé tobylo rozhodnutí.

No nic, vytočeno, uklizeno azačínám s přípravou krmení. Mezi posledním vytáčením a krmením nechávám malýčasový odstup. Snažím se dát 15 kilo, ale je to různé. Některé berou, jiné ne.Propastné rozdíly, pro některé nebyl problém 5 lahví, jiné jen 2 lahve cukrovévody. Zřejmě v období mezi posledním vytáčením a krmení našly některépastvu a stačily si vytvořit zásoby a na cukr už nezbylo místo. Kdo ví!

Moje představa o rozšířenívčelstev se nenaplnila. Pracovní vytížení veliké a tak končím s 11včelstvy, které jsem připravil na zazimování. Přes slabý snůškový začátekhodnotím letošní rok jako silně nadprůměrný. Podtrženo a sečteno 450 kilo meduna 7 produkčních včelstev není špatný výsledek, ale co med není to hlavní.Hlavní jsou včely a tak po proběhlé fumigaci a aerosolu končí rok 2015 a teď jen podložky namonitoring kleštila a těšení se na jaro, na další rok se včelkami.

návštěvníků stránky
celkem24 603
tento týden43
dnes7